Hiển thị 1–40 của 64 kết quả

Trần Bạch Đằng, An Phú, Tp Thủ Đức
100 - 200 - 300 - 500 - 1000 m2
Hạng A+
$35 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
137 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
30 - 50 - 80 - 160m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2 (Dự án Empire City, Khu 2B, Khu đô thị mới Thủ Thiêm)
200 - 500 - 1000 - 10.000 m2
Hạng A+
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
50 - 100 - 200 - 300 - 1.000 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2
40 - 70 - 150m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
20 - 50 - 80 - 160m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
218 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
70 – 150 – 330 – 600 – 1.500 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
70-72-74 Đường 37, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2
50 - 100 -150 - 200 - 300m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
165A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
70 – 150 – 350 – 700 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
214 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
70 – 100 – 130 – 200m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
86A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2
60 – 80 – 86 – 160 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
13C Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2
25 – 51 – 76 – 152 – 228 – 304 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
4-6 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
70 – 150 – 300 – 400 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6a Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
70 – 90 – 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
140 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
200 – 400 – 800 – 1.200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
96 – 115 – 300 – 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
288 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
500 – 1000 – 1500 – 2000 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
150 – 300 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
95 – 122 – 137 – 500 – 3.000 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
30 – 50 – 70 – 120 – 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41 Đường số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
50– 100 –150 – 200 – 250 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
35 – 50 – 65 – 90 – 115 – 230 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23B Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
30 – 50 – 100 – 200 – 400m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
200 – 420 – 840 – 1.260 – 1.680 – 2.100 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
65 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
125 – 250 – 510 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
252 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
33 – 42 – 75 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2
50 – 135 – 165 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1.000 – 1.800 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
20 – 40 – 60 – 87 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
182 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
50 – 100 – 200 – 400 – 1.000 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3A Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2
50 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
373 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
30 – 60 – 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
648 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
110 – 145 – 175 – 315 m2
Hạng C+
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
150 – 250 – 350 – 500 – 750 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
104A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
170 – 340 – 680 – 1.020 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
35 – 100 – 200 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
55 – 115 – 150 – 250 – 370 – 490m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
20 – 55 – 105 – 160 – 320 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
116A Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
120 – 300 – 500 – 800 –> 3.000 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
60 – 90 – 180 – 360 – 540 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho Thuê Văn Phòng Quận 2 Giá Tốt Nhất – Cập Nhật 2022 – VpExpress

! VpExpress cho thuê văn phòng Quận 2 nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp với data dữ liệu các văn phòng cho thuê được cập nhật liên tục.

Tại VpExpress luôn có các diện tích trống, đẹp, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Tất cả các nhu cầu liên quan đến thuê văn phòng: cần thuê vp, ký gửi, cần tư vấn hãy liên hệ ngay hotline của VpExpress.VN.

Tổng quan về văn phòng cho thuê quận 2

Quận 2 là quận mới đô thị hóa, với trung tâm tài chính thương mại Thủ Thiêm. Quận 2 cũ là một trong những quận có nhiều dự án căn hộ chung cư nhất hiện nay.

Là một quận có tiếng với nhiều biệt thự của các đại gia như khu Biệt thự Thảo Điền, khu An Phú – An Khánh với hàng loạt dự án căn hộ, trường học, trung tâm thương mại, đô thị Cát Lái…

Các mặt Bắc, Nam, Tây của quận 2 là sông Sài Gòn. Q2 cũng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.

văn phòng cho thuê quận 2 - Một góc khu biệt thử Thảo Điền nhìn từ trên cao
Một góc khu biệt thử Thảo Điền nhìn từ trên cao

Đặc điểm vị trí của quận 2

Quận 2 là một quận cũ nằm ở phía đông TpHCM. Hiện nay quận 2 đã được sáp nhập vào Tp Thủ Đức (mới thành lập cuối năm 2020). Trên bản đồ hành chính hiện nay đã không còn có tên Quận 2.

Quận 2 cũ gồm 11 phường là: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm.

văn phòng cho thuê quận 2 Vpexpress
Bản đồ Quận 2 (cũ) | Vpexpress cho thuê văn phòng quận 2

Liên kết vùng Quận 2

  • Phía đông giáp Quận 9
  • Phía tây giáp quận Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 với ranh giới là sông Sài Gòn
  • Phía nam giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) và Quận 7 (qua sông Sài Gòn)
  • Phía bắc giáp quận Thủ Đức và Quận 9.

Đặc điểm về văn phòng cho thuê quận 2

Văn phòng cho thuê quận 2 phát triển nhất trong các quận sáp nhập vào Tp Thủ Đức. Tại đây có đủ các loại văn phòng hạng A,B,C.

Các khu có văn phòng nhiều nhất là Thảo Điền, Trần Não và Thủ Thiêm. Với quy hoạch đưa Thủ Thiêm thành trung tâm thương mại tài chính của Tp Thủ Đức chắc chắn thị trường văn phòng cho thuê ở khu vực này trong tương lai sẽ rất phát triển.

Phối cảnh quy hoạch trung tâm tài chính Thủ Thiêm | Vpexpress chuyên dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 2
Phối cảnh quy hoạch trung tâm tài chính Thủ Thiêm | Vpexpress chuyên dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 2

Hiện nay đang có sự dịch chuyển lớn từ thuê văn phòng từ các quận Trung tâm qua Q2.

Văn phòng quận 2 hiện nay tai các tòa nhà đa số đều FULL. Đặc biệt các tòa nhà văn phòng nguyên căn cực kì hiếm và khó tìm.

Giá thuê văn phòng quận 2

Văn phòng quận 2 có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Tùy vào nhu cầu, mục đích mà các bạn có thể lựa chọn văn phòng phù hợp từ 10 – 40 usd/m2/tháng.

Nhìn chung các tòa nhà văn phòng ở đây có các mức giá sau:

  • Giá thuê văn phòng hạng A ở Quận 2 khoảng 30 – 40 usd/m2/tháng.
  • Giá thuê văn phòng hạng B ở Quận 2 khoảng 16 – 30 usd/m2/tháng.
  • Giá thuê văn phòng hạng C ở Quận 2 khoảng 10 – 15 usd/m2/tháng.

Lưu ý giá này chưa bao gồm VAT, phụ phí liên quan như phí quản lý, phí xe máy, ô tô…

Hãy liên hệ ngay chúng tôi nếu bạn cần thuê văn phòng tại quận 2. Vpexpress luôn có những ưu đãi hấp dẫn, những phần quà giá trị khi khách hàng thuê văn phòng tại Vpexpress.

Tại sao nên thuê văn phòng quận 2 tại VpExpress

Cho thuê văn phòng quận 2
Vpexpress cho thuê văn phòng Quận 2 nhanh nhất, uy tín & chuyên nghiệp.

Vpexpress thuộc bộ phận cho thuê của các tòa nhà. Việc thuê văn phòng của khách hàng sẽ được thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư, chủ tòa nhà. Không qua bất kỳ trung gian, môi giới nào.

Vpexpress cam kết giá văn phòng cho thuê quận 2 là tốt nhất cho quý khách hàng, tốt hơn chủ đầu tư và chủ nhà đưa ra. VpExpress có chính sách hỗ trợ riêng cho các khách hàng thuê và đặc biệt luôn có các chương trình quà tặng rất hấp dẫn, có giá trị cao.

Vpexpress cam kết xử lý nhanh nhất các vấn đề liên quan đến việc cho thuê văn phòng quận 2. Giúp quý khách tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian của mình.

VpExpress luôn cập nhật thông tin mới nhất, chính xác với dữ liệu đa ta hơn 2 tòa nhà từ Hạng A, C, B đến các tòa nhà văn phòng giá rẻ.

VpExpress hỗ trợ 24/7 cho khách hàng. Tất cả vấn đề liên quan đến việc cho thuê văn phòng quận 2 đều hoàn toàn miễn phí dịch vụ: Tư vấn, dẫn xem văn phòng, hỗ trợ thương lượng, hỗ trợ làm hợp đồng, hỗ trợ công chứng…

Vpexpress hỗ trợ ngay cả khi khách hàng sau khi thuê.

Cần thuê văn phòng quận 2 giá tốt nhất, hãy liên hệ Vpexpress!

Mã Giảm Giá

Tìm văn phòng tại khu vực khác