Hiển thị 1–39 của 64 kết quả

FREE tư vấn DECO văn phòng
35 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
Trần Bạch Đằng, An Phú, Tp Thủ Đức
Diện tích: 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 m2
Xếp hạng: Hạng A+
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
137 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Diện tích: 30 - 50 - 80 - 160m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
40 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2 (Dự án Empire City, Khu 2B, Khu đô thị mới Thủ Thiêm)
Diện tích: 200 - 500 - 1000 - 10.000 m2
Xếp hạng: Hạng A+
FREE tư vấn DECO văn phòng
11 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Diện tích: 50 - 100 - 200 - 300 - 1.000 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
26 Đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 40 - 70 - 150m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
25 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 20 - 50 - 80 - 160m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
218 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 70 – 150 – 330 – 600 – 1.500 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
70-72-74 Đường 37, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 50 - 100 -150 - 200 - 300m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
17 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
165A Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 70 – 150 – 350 – 700 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
11 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
214 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 70 – 100 – 130 – 200m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
11 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
86A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 60 – 80 – 86 – 160 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
13C Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 25 – 51 – 76 – 152 – 228 – 304 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
4-6 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 70 – 150 – 300 – 400 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
6a Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 70 – 90 – 160 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
140 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Diện tích: 200 – 400 – 800 – 1.200 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Diện tích: 96 – 115 – 300 – 600 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
288 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 500 – 1000 – 1500 – 2000 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 150 – 300 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 95 – 122 – 137 – 500 – 3.000 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
Diện tích: 30 – 50 – 70 – 120 – 240m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
41 Đường số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 50– 100 –150 – 200 – 250 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 35 – 50 – 65 – 90 – 115 – 230 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
23B Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 30 – 50 – 100 – 200 – 400m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
10 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Diện tích: 200 – 420 – 840 – 1.260 – 1.680 – 2.100 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
16 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
65 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 125 – 250 – 510 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
17 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
252 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 33 – 42 – 75 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
17 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 50 – 135 – 165 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
16 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1.000 – 1.800 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
13 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
151 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
Diện tích: 20 – 40 – 60 – 87 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
16 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
182 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 50 – 100 – 200 – 400 – 1.000 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
3A Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2
Diện tích: 50 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
373 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
Diện tích: 30 – 60 – 100 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
648 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Diện tích: 110 – 145 – 175 – 315 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
20 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
27 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 150 – 250 – 350 – 500 – 750 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
104A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 170 – 340 – 680 – 1.020 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
12 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Diện tích: 35 – 100 – 200 – 300 – 500 m2
Xếp hạng: Hạng C+
FREE tư vấn DECO văn phòng
15 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
Diện tích: 55 – 115 – 150 – 250 – 370 – 490m2
Xếp hạng: Hạng B
FREE tư vấn DECO văn phòng
14 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
Diện tích: 20 – 55 – 105 – 160 – 320 m2
Xếp hạng: Hạng C
FREE tư vấn DECO văn phòng
14 usd/m2+Cập nhật tháng 07/2022
116A Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
Diện tích: 120 – 300 – 500 – 800 –> 3.000 m2
Xếp hạng: Hạng C+

Cho Thuê Văn Phòng Quận 2 Giá Tốt Nhất – Cập Nhật 2022 – VpExpress

! VpExpress cho thuê văn phòng Quận 2 nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp với data dữ liệu các văn phòng cho thuê được cập nhật liên tục.

Tại VpExpress luôn có các diện tích trống, đẹp, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Tất cả các nhu cầu liên quan đến thuê văn phòng: cần thuê vp, ký gửi, cần tư vấn hãy liên hệ ngay hotline của VpExpress.VN.

cho thue van phong quan 2
Vpexpress chuyên dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 2 TP HCM

Tổng quan về văn phòng cho thuê quận 2

Quận 2 là quận mới đô thị hóa, với trung tâm tài chính thương mại Thủ Thiêm. Quận 2 cũ là một trong những quận có nhiều dự án căn hộ chung cư nhất hiện nay.

Là một quận có tiếng với nhiều biệt thự của các đại gia như khu Biệt thự Thảo Điền, khu An Phú – An Khánh với hàng loạt dự án căn hộ, trường học, trung tâm thương mại, đô thị Cát Lái…

Các mặt Bắc, Nam, Tây của quận 2 là sông Sài Gòn. Q2 cũng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.

văn phòng cho thuê quận 2 - Một góc khu biệt thử Thảo Điền nhìn từ trên cao
Một góc khu biệt thử Thảo Điền nhìn từ trên cao

Đặc điểm vị trí của quận 2

Quận 2 là một quận cũ nằm ở phía đông TpHCM. Hiện nay quận 2 đã được sáp nhập vào Tp Thủ Đức (mới thành lập cuối năm 2020). Trên bản đồ hành chính hiện nay đã không còn có tên Quận 2.

Quận 2 cũ gồm 11 phường là: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm.

văn phòng cho thuê quận 2 Vpexpress
Bản đồ Quận 2 (cũ) | Vpexpress cho thuê văn phòng quận 2

Liên kết vùng Quận 2

  • Phía đông giáp Quận 9
  • Phía tây giáp quận Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 với ranh giới là sông Sài Gòn
  • Phía nam giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) và Quận 7 (qua sông Sài Gòn)
  • Phía bắc giáp quận Thủ Đức và Quận 9.

Đặc điểm về văn phòng cho thuê quận 2

Văn phòng cho thuê quận 2 phát triển nhất trong các quận sáp nhập vào Tp Thủ Đức. Tại đây có đủ các loại văn phòng hạng A,B,C.

Các khu có văn phòng nhiều nhất là Thảo Điền, Trần Não và Thủ Thiêm. Với quy hoạch đưa Thủ Thiêm thành trung tâm thương mại tài chính của Tp Thủ Đức chắc chắn thị trường văn phòng cho thuê ở khu vực này trong tương lai sẽ rất phát triển.

Phối cảnh quy hoạch trung tâm tài chính Thủ Thiêm | Vpexpress chuyên dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 2
Phối cảnh quy hoạch trung tâm tài chính Thủ Thiêm | Vpexpress chuyên dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 2

Hiện nay đang có sự dịch chuyển lớn từ thuê văn phòng từ các quận Trung tâm qua Q2.

Văn phòng quận 2 hiện nay tai các tòa nhà đa số đều FULL. Đặc biệt các tòa nhà văn phòng nguyên căn cực kì hiếm và khó tìm.

Xem thêm dịch vụ Cho thuê văn phòng quận 9 (cũ) cùng nằm trong Tp Thủ Đức. Và toàn bộ văn phòng cho thuê Thủ Đức

Giá thuê văn phòng quận 2

Văn phòng quận 2 có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Tùy vào nhu cầu, mục đích mà các bạn có thể lựa chọn văn phòng phù hợp từ 10 – 40 usd/m2/tháng.

Nhìn chung các tòa nhà văn phòng ở đây có các mức giá sau:

  • Giá thuê văn phòng hạng A ở Quận 2 khoảng 30 – 40 usd/m2/tháng.
  • Giá thuê văn phòng hạng B ở Quận 2 khoảng 16 – 30 usd/m2/tháng.
  • Giá thuê văn phòng hạng C ở Quận 2 khoảng 10 – 15 usd/m2/tháng.

Lưu ý giá này chưa bao gồm VAT, phụ phí liên quan như phí quản lý, phí xe máy, ô tô…

Tham khảo thêm: văn phòng cho thuê quận 7 khu này có giá tương đương Q.2. Các văn phòng được xây dựng quy mô, và hiện đại và đẹp.

Hãy liên hệ ngay chúng tôi nếu bạn cần thuê văn phòng tại quận 2. Vpexpress luôn có những ưu đãi hấp dẫn, những phần quà giá trị khi khách hàng thuê văn phòng tại Vpexpress.

Tại sao nên thuê văn phòng quận 2 tại VpExpress

Cho thuê văn phòng quận 2
Vpexpress cho thuê văn phòng Quận 2 nhanh nhất, uy tín & chuyên nghiệp.

Vpexpress thuộc bộ phận cho thuê của các tòa nhà. Việc thuê văn phòng của khách hàng sẽ được thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư, chủ tòa nhà. Không qua bất kỳ trung gian, môi giới nào.

Vpexpress cam kết giá văn phòng cho thuê quận 2 là tốt nhất cho quý khách hàng, tốt hơn chủ đầu tư và chủ nhà đưa ra. VpExpress có chính sách hỗ trợ riêng cho các khách hàng thuê và đặc biệt luôn có các chương trình quà tặng rất hấp dẫn, có giá trị cao.

Vpexpress cam kết xử lý nhanh nhất các vấn đề liên quan đến việc cho thuê văn phòng quận 2. Giúp quý khách tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian của mình.

VpExpress luôn cập nhật thông tin mới nhất, chính xác với dữ liệu đa ta hơn 2 tòa nhà từ Hạng A, C, B đến các tòa nhà văn phòng giá rẻ.

VpExpress hỗ trợ 24/7 cho khách hàng. Tất cả vấn đề liên quan đến việc cho thuê văn phòng quận 2 đều hoàn toàn miễn phí dịch vụ: Tư vấn, dẫn xem văn phòng, hỗ trợ thương lượng, hỗ trợ làm hợp đồng, hỗ trợ công chứng…

Vpexpress hỗ trợ ngay cả khi khách hàng sau khi thuê.

Cần thuê văn phòng quận 2 giá tốt nhất, hãy liên hệ Vpexpress!

Mã Giảm Giá

 


Tìm văn phòng tại khu vực khác