Hiển thị tất cả 17 kết quả

Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
24x44m, Cạnh còn lại 31m ( 640m2 đất)
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 16, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân
1.400 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Trọng Tấn, Quận Bình Tân
2.200m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
600m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
1 Hầm 7 Tầng
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
480m2
70 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
360 m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới, Quận Bình Tân
2.900m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bình Thành, Quận Bình Tân
1.500m2
125 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Quới Quận Bình Tân
900m2
270 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tên Lửa, Quận Bình Tân
700m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tên Lửa, Quận Bình Tân
720m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tên Lửa, Quận Bình Tân
660m2
80 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.600m2
190 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.000m2
30 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
1.500 m2
340 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Văn Giàu, Quận Bình Tân
2.500m2
340 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn quận Bình Tân