Hiển thị 1–28 của 115 kết quả

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
1 hầm 1 trệt 6 tầng
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Trung Trực, Quận Bình Thạnh
2.500 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
1.400m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Chu Trinh, Quận Bình Thạnh
2.400m2
380 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
2.000m2
320 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
1.800 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
1.400 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ung Văn Khiêm, Phường 17, Quận Bình Thạnh
2.005 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
2.005 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
1.800m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
2.000m2
450 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
1.600m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
2.100m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
1.150m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận
1.400 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận
800 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
1.700 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
1.600 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận
1.500 m2
395 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
1.100 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phổ Quang, Quận Tân Bình
1.800m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 11, Phường An Phú, Quận 2
1450 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
1.000 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 7 Quận 2
1.500m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 52 Quận 2
1.800 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Quận 2
2.000 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 12, Quận 2
1600 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Hoàng
1.400m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!