Hiển thị 1–28 của 287 kết quả

Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình
1.300 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình
1.200m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cộng Hòa, Quận Tân Bình
1.000m2
167 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
900 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bạch Đặng, Quận Bình Thạnh
800m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
2.000m2
290 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Oanh, Quận Bình Thạnh
1.100m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
800m2
185 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Võ Trường Toản, Phường 2, Quận Bình Thạnh
680m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
750m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tân Cảng, Quận Bình Thạnh
1.280m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
1.800m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
2.000m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
900m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
840m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
14000 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
640 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Trệt 6 Tầng
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
1 hầm 7 tầng
7k USD/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
1.600m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
1.200m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tân Cảng, Quận Bình Thạnh
1.100m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tân Cảng, Quận Bình Thạnh
900m2
110 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
1 Hầm 6 Tầng
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
900m2
110 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
1.250m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh
1.650m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
1.500m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!