Hiển thị tất cả 13 kết quả

Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
776 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Tăng, Quận 9
8x30m
55 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
8x25m
45 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Việt, Quận 9
1 Trệt 2 tầng
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9
1.000m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tây Hòa, Quận 9
1.100 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Việt, Quận 9
1.800 m2
210 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9
1100 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1.050 m2
Dương Đình Hội, Quận 9
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
1.800 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tây Hòa Q9
600 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Hữu Nam, Quận 9
1 Hầm 6 tầng
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Việt, Quận 9
2.400 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn quận 9 (cũ)