Hiển thị tất cả 21 kết quả

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
934m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1.000 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
3.000 m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập Q7
1.800 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập Quận 7
2.100 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1000 m2
190 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
1000 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7
1.500 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
2.500 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hoàng Trọng Mậu, Quận 7
2.000 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
600 m2
60 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
2.000 m2
420 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
600 m2
58 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
1200 m2
65 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
600 m2
55 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7
1.200 m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường D1, Quận 7
1.000 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
1.600 m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
1.700 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
1.400 m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Huỳnh Tấn Phát, Quận 7
4.000 m2
550 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn quận 7