Hiển thị 1–28 của 34 kết quả

Phạm Văn Bạch, Quận Gò Vấp
600m2
50 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
1.700m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp
900m2
80 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp
1.400m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quang Trung, Quận Gò Vấp
450m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Gò Vấp
450m2
45 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 8, Quận Gò Vấp
1 Hầm 1 trệt 6 Tầng
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
1.000m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
500m2
95 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
300m2
70 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 59, Quận Gò Vấp
1.080m2
70 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp
1.000m2
85 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quang Trung, Quận Gò Vấp
1.400m2
450 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp
14.000m2
2,8 Tỷ/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Thống Nhất, Quận Gò Vấp
1.600m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Lượng, Quận Gò Vấp
1.000m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp
1.500m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp
1.500m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 18, Quận Gò Vấp
1.200m2
254 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp
1.500m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp
800m2
80 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Tân Sơn, Quận Gò Vấp
2.700m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Lượng, Quận Gò Vấp
980m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Lượng, Quận Gò Vấp
1.000m2
120 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Khối, Quận Gò Vấp
900m2
65 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 3, Quận Gò Vấp
2.200m2
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quang Trung, Quận Gò Vấp
1.600m2
250 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Quang Trung, Quận Gò Vấp
240m2
130 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn quận Gò Vấp