Hiển thị 1–28 của 71 kết quả

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
700 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
600 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vũ Tông Phan, Quận 2
500 m2
75 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 5, Phường An Phú, Quận 2
750 m2
140 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 11, Phường An Phú, Quận 2
1450 m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trương Văn Bang, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2
960 m2
TL
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 20, Phường Bình An, Quận 2
600 m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
1.000 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
400 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
1.000 m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
800 m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2
650 m2
75 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 7 Quận 2
1.500m2
300 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xuân Thủy Quận 2
1.400m2
200 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xuân Thủy, Quận 2
2.500 m2
700 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Hiến Mai, Quận 2
1.800 m2
670 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 52 Quận 2
1.800 m2
400 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường số 52, Quận 2
850m2
100 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 5, Quận 2
850 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173 Trần Não, Quận 2
4.000 m2
TL
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Quận 2
2.000 m2
350 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường Số 29, Quận 2
950 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Kỉnh, Quận 2
1.100 m2
160 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Quý Cảnh, Quận 2
400 m2
70 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trần Não, Quận 2
1 hầm, 3 lầu
95 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trương Văn Bang, Quận 2
3.800 m2
1,1 tỷ/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Trương Văn Bang, Quận 2
1.200 m2
180 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đồng Văn Cống Quận 2
1.100 m2
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn TP Thủ Đức