Hiển thị 1–28 của 43 kết quả

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
2.400 m2
520 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
2.700 m2
550 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định Quận Bình Thạnh
3.500m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
3.500m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
3.000m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Trỗi,  Phường 15, Quận Phú Nhuận
1.500 m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Hiến Mai, Quận 2
1.800 m2
670 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bến Bình Đông, Quận 8
4.169m2
550 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
3.000m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cao Thắng, Phường12, Quận 10
2.200 m2
650 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
3.000 m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Đường 3/2, Phường 11, Quận 10
1.500 m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Biểu, Quận 5
3000 m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hai Bà Trưng, Quận 1
1.700 m2
520 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Thạch Thi Thanh, Quận 1
1584m2
535 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Mạc Đĩnh Chi Q1
1 hầm 8 Tầng
580 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Đình Chiều Quận 1
1500m2
550 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
2.200 m2
690 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Thánh Tôn, Q1
1.900 m2
590 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Trung Trực, Quận 1
1100 m2
630 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
1.900 m2
625 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Cao Thắng, Quận 3
1700 m2
600 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Phùng Khắc khoan, Quận 1
1 Hầm trệt 5 tầng
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Quý Đôn, Quận 3
1.500 m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
2.800 m2
500 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
4.500 m2
620 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
4.200 m2
550 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bà Hom, Phường 13, Quận 6
3.200 m2
540 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!