Hiển thị tất cả 6 kết quả

Khánh Hội, Phường 2, Quận 4
1.000 m2
TL
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Bến Vân Đồn, Quận 4
1.093m2
260 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Vĩnh Khánh, Quận 4
1.200 m2
220 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Lê Thạch, Quận 4
1.300 m2
280 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Khánh Hội, Quận 4
1.000 m2
230 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Khánh Hội, Quận 4
6 X 18m, 7 tầng
150 tr/th
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Cho thuê tòa nhà nguyên căn quận 4