Hiển thị 113–140 của 753 kết quả

651 - 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
60 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
623-625 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
110 – 140 – 200 – 400 – 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100 – 150 – 257 - 500 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
64 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5
45 – 87 – 220 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
-60 – 105 - 210 - 500 - 2000m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300, 550m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
40, 50, 87, 100, 200m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
113 - 115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70m, 100m, 200m, 355m, 400m, 800m
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
36 - 100 - 170 -200 - 420 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
150 – 280 – 300 – 560 – 1130 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
46 – 55 – 129 – 215 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
200 – 351 – 610 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
60 – 80 – 120 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
80 – 123 – 150 – 238 – 300 – 400 – 515 – 1030 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 100 – 220 – 540 – 840 – 1300 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 40 – 60 – 80 – 120 – 240 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
330 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
54 – 120 – 240m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
191 - 121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 80 – 150 – 305 – 610 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
234 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
50 – 100– 150 – 200 – 500 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 80 – 120 – 150 – 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
70 – 93 – 114 – 170 – 250 – 500 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25-27-29 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 70 – 120 –240 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
140 – 245 – 357 – 680 – 900 – 1.288 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100m2 – đến trên 3000m2
Hạng B+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 150 – 270 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
50 – 80 – 100 – 300 –> 2.000m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
65 – 110 – 130 – 142 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
75 – 95 – 195 - 400 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!