Hiển thị 113–140 của 140 kết quả

36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 - 11 Đường D52, Phường 12, Tân Bình
20, 60, 100, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
83 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
30, 60, 90, 150m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 110, 220 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình
50, 90, 132 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
90, 110, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
35, 40, 60, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
25, 50, 75, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
90, 110, 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
40, 60, 100, 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
196/26-28 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
20, 30, 50, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
50 - 120 - 170 - 205 - 410 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình
82 - 160 - 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 200 – 250 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
99A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
30 – 50 – 75 – 155 – 200 m
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình
50 - 80 - 110 - 170m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
35 - 50 -70 - 120 - 200 - 400m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
55 – 90 – 120 – 170 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
76 – 81 – 160 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
40 – 88 – 95 – 190 – 500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
40 - 55 - 75 - 150m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 40 – 100 – 120 – 145 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
539 - 541, 545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình
70 – 150 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 - 10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình
59, 84, 103, 187, 3.000m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
15 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
60 – 100 – 200 –500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
15 – 30 – 60 – 125 – 250m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!