Hiển thị 121–140 của 140 kết quả

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 3.000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
100 – 200 – 510 – 600 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
75 – 105 – 133 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50 – 110 – 175 – 220 – 300 – 700 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
50 - 70 - 80 - 100 -120 - 160 - 210 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
40 – 88 – 95 – 190 – 500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
72 – 110 – 140 – 280 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
37 – 47 – 54 – 60 – 90 – 150 – 170 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
40 - 55 - 75 - 150m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình
50 - 100 - 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
45 – 90 – 135 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
427 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
80 - 100 - 150 - 300 - 380 - 470 - 940m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 40 – 100 – 120 – 145 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
132 Cộng Hòa, Phường 14, Quận Tân Bình
50 – 100 – 260 – 310 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
539 - 541, 545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình
70 – 150 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 - 10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình
59, 84, 103, 187, 3.000m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
36 - 42 - 50 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
15 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
60 – 100 – 200 –500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
15 – 30 – 60 – 125 – 250m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
265 - 267 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
100, 200, 400, 600, 1.200m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác