Hiển thị 81–120 của 140 kết quả

18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 300, 450 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
40, 60, 100, 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602 - 602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 150, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
196/26-28 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
433 Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình
180, 200, 380, 600, 980 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600, 800, 1.000 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
481- 483 Cộng Hòa, P.hường 15, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 200, 263m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 500 , 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8A -10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
255, 500, 1000 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
20, 30, 50, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
90, 140, 190, 350, 844 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
127, 235, 435, 670, 1.300, 4.000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
50 – 80 – 120 – 240 – > 1.200m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
160 – 325 – 490 – 650 – 820 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
100 – 200 – 500 – 2450 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 450 – 720 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
50 - 120 - 170 - 205 - 410 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình
82 - 160 - 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
75 – 186 – 400 – 586 – 1.172 m2
Hang B+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 200 – 250 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Lê Trung Nghĩa, Phường 13, Quận Tân Bình
80 – 150 – 200 – 280 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
50 – 90 – 150 – 220 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
20 – 50 – 73 – 120 - 240 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
99A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
30 – 50 – 75 – 155 – 200 m
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình
50 - 80 - 110 - 170m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 145, 250m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
35 - 50 -70 - 120 - 200 - 400m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
50 - 100 -150 -250 - 300 - 500m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
76 – 85 – 161 – 234 – 310 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
500 – 1000 – 2180 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 200 –> 1.400 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
383B - 385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
100 – 200 – 340 – 450 – 600m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
60 – 100 – 130 - 260 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 185 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
55 – 90 – 120 – 170 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
80 – 200 – 520 – 1200 – 4686 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 - 26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
120 – 300 – 560 – 800 –> 4.100 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
76 – 81 – 160 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
346 - 348 - 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
30 - 60 - 95 - 190 - 285m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
50 – 100 – 200 – 500 – 1.000 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác