Hiển thị 41–80 của 140 kết quả

72 - 74 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
75, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
30, 50, 80 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 68 – 95 – 175 – 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Tân Bình
50, 100, 150, 300, 450 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
20, 70, 150, 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 - 36a Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
200, 300, 500, 1000, 2000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12/26 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình
50 - 100 - 200 - 1000m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
100, 200, 270, 670 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
324-326-328 Lê văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 240, 480 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 300, 500, 900, 3000m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình
30 - 50 - 70 - 130 - 160 - 340m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
130, 260, 400, 650 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 60, 100, 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
50, 75, 100, 200 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
55 – 90 – 125 – 160 – 185 – 285 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
288 - 290 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
70, 85, 170, 200 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bìn
80, 150, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 60, 90, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
90, 115, 150, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 110 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 80, 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 100, 120, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 210 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
431A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
100, 500, 2000 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
105, 210, 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 - 11 Đường D52, Phường 12, Tân Bình
20, 60, 100, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
83 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
30, 60, 90, 150m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 110, 220 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình
50, 90, 132 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
90, 110, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
35, 40, 60, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
80, 160, 240m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
45, 90, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
25, 50, 75, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
90, 110, 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác