Hiển thị 29–56 của 140 kết quả

51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
50 - 70 - 80 - 100 -120 - 160 - 210 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 500 , 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 68 – 95 – 175 – 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
100 – 200 – 510 – 600 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
383B - 385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
100 – 200 – 340 – 450 – 600m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
265 - 267 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
100, 200, 400, 600, 1.200m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
160 – 325 – 490 – 650 – 820 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
50 – 100 – 150 – 200 –> 1.400 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
75 – 105 – 133 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50 – 110 – 175 – 220 – 300 – 700 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 3.000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
427 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
80 - 100 - 150 - 300 - 380 - 470 - 940m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
60 – 100 – 130 - 260 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
50 - 100 -150 -250 - 300 - 500m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
80 – 200 – 520 – 1200 – 4686 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
346 - 348 - 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
30 - 60 - 95 - 190 - 285m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
433 Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình
180, 200, 380, 600, 980 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
481- 483 Cộng Hòa, P.hường 15, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 200, 263m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 80, 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
46 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 150, 200, 500 m²
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
15, 41, 43, 56, 60, 74, 101 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2B Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình
170, 265, 470, 950 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
82 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 150, 200m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92A - 94 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 150, 220, 440, 880, 1.000 m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 110, 160, 175, 220, 300 , 750 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20F Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
90, 100, 130, 260, 520, 1300m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình
30 - 50 - 70 - 130 - 160 - 340m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!