Hiển thị 57–84 của 86 kết quả

209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
20 - 60 - 120 - 150 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Từ 100 đến 2000m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 70 – 90 – 118 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 - 50 - 80 - 160 - 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
100 - 200 - 300 - 500 -1.500 m2
Hạng B+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
104-106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 - 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
150 – 340 – 680 – 1.360
Hạng C+
$12.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
96-98 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 60 – 110 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 210 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
40, 60, 100m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
35, 60, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 150, 300 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
60, 100, 200, 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
464-466-468 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
87, 135, 220, 340, 670 m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
80, 120, 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
50, 115, 185, 300m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
70, 100, 170, 340, 680 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
328-330 (117-119 cũ) Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
70, 100, 200m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
654 Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận
50, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
428 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận
45, 55, 145, 200m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
270, 540, 1.080, 3.458 m2
Hạng C +
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
54, 100, 150, 250, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
296 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 100, 200, 400 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
48, 55, 103, 215 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158/36 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
130 – 260 – 520 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
184 - 186 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
276 - 650 - 1.000 m2
Hạng C
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 80 – 105 - 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác