Hiển thị 41–80 của 87 kết quả

104-106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 - 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 – 80 – 120 – 150 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
96-98 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 60 – 110 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 70 – 90 – 118 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158 - 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 – 70 – 100 – 150 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158/36 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
130 – 260 – 520 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
120A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 80 – 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận
50 - 80 - 92 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 100 – 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
128E Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
30 - 60 - 90 - 150 - 300m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
50 - 80 - 100 - 150 - 170 - 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
184 - 186 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
276 - 650 - 1.000 m2
Hạng C
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 80 – 105 - 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 80 – 120 - 300m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
40 – 60 – 80 – 110 – 150 – 275 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
75 – 95 – 195 - 400 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận
50 – 140 – 190 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
78 – 115 – 235 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
95 – 134 – 180 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
72 – 145 – 290 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
50 – 80 – 100 – 300 –> 2.000m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
100 – 350 – 500 – 700 – 2.000 m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
40 – 80 – 100 – 250 – 500 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
70 - 150 - 210m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
100 – 120 – 300 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
52 - 90 - 115 - 135 - 300m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 – 150 - 210 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
137 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 - 210 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 - 210 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
110 – 180 – 246 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
30 – 60 – 90 – 120 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
110 – 220 – 440 – 550 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17-19 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
27 – 34 – 60 – 500 – 3.000 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
281 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
100 – 150 – 250 – 500 m2
Hạng C +
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
90 – 100 – 200 – 300 – 420m2
Hạng A
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Từ 100 đến 2000m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
55 – 88 – 188 – 210 – 283 – 600 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 - 50 - 80 - 160 - 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
42 - 58 - 100 – 158 – 270 – 540 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác