Hiển thị 113–139 của 139 kết quả

L11- L12 Miếu Mổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
40 - 60 - 90m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
30 – 67 – 120 – 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
488 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
90 – 180 – 360 – 540 – 630 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
60 - 100 - 150 - 300m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
200 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
35 – 50 – 70 – 100 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh
80 – 160 – 240 – 320m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
195/10E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 150 – 300 – 450 – 900 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
30 – 45 – 300 – 500 – 800 – 1.300 – > 2.100m2
Hạng A+
$60 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
140m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
220 – 350 – 500 – 1000 – 2000 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
90 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
150 – 300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 1.800 – 2.000 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
20 – 70 – 195 – 333 - 500 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
100- 140 - 170 - 450m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 200 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 250 – 580 – 1600 – 3200 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
Từ 40 đến 650m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
40 - 80 - 120 - 200 - 800m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 - 29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Từ 80 đến 800m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
65 – 330 – 660 – 990 – 1320 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101 - 103 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Từ 100 - 6.000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
362/19 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
35 – 40 – 65 – 70 – 110 m2
Hạng C
$12.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 80 -120 -240m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
50 - 100 -170 - 340 - 1300m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
40 - 80 - 140 - 280m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!