Hiển thị 85–112 của 139 kết quả

466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
50 - 100 - 150 - 187m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
104A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh
130 - 260 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
15A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
70 – 150 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27B Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh
60 – 100 – 150 – 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2/1A Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
20 - 45 - 80m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Trường Sa, Phường 1, Quận Bình Thạnh
20 – 35 – 40 – 60 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
600A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
30 – 45 – 80 – 149 – 350 – 2000 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
25 – 40 – 60 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
343 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
50 – 70 – 100 – 150 – 200 – 400m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
130 – 260 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
283 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
20 – 40 – 60 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
223 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
25 – 50 – 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
74 – 148 – 182 – 212 – 398 – 534 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
165 – 330 – 660 – 990 – 1320 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
45 – 110 – 145 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100 – 200 – 400 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
328 330 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 - 90 -140
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 70 - 100 - 150m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
145 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
30 – 40 – 59 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 40 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
75 – 100 – 125 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
178/6 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100m – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
62 – 132 – 287 – 394 – 460 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
60 – 150 – 190 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 - 70 - 100 - 200m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
241a Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
102 – 130 – 141 – 275 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 40 – 70 – 85 – 170 – 240 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
25 – 45 – 65 – 130 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!