Hiển thị 57–84 của 139 kết quả

72 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
50, 118, 200, 572 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
130, 190, 380m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 200, 300, 500, 1.000 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 150, 200, 282, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 300, 500, 1.000, 1.500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
28, 45, 93, 195 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
45, 60 , 120, 180, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200, 270 m2
Hạng
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
30, 40, 110, 160, 230 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh
30, 50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
32, 50, 80, 120, 200, 300, 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76A-76B Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 40 – 60 – 80 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
130 – 275 – 410– 550 – 800 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25 , Quận Bình Thạnh
30 – 50 – 80 – 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
55 – 63 – 81 – 177 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh
20 – 40 – 60 – 80 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
400/8A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
60 – 78 – 100 – 178 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
50 - 80 - 150 - 200m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
137 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
50 – 90 – 105 – 150 – 215 – 400 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
25 – 45 – 90 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
40 – 60 – 120 – 180 – 360 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
30 – 50 – 90 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
79/16 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
60 – 80 – 110 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
70 – 90 – 150 – 275 – 410 – 685 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
60m2 – 120m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!