Hiển thị 81–120 của 133 kết quả

49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 40 – 70 – 85 – 170 – 240 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
190 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 45 – 90 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
25 – 45 – 65 – 130 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
L11- L12 Miếu Mổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
40 - 60 - 90m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
80 – 123 – 150 – 238 – 300 – 400 – 515 – 1030 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 150 – 270 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
60 – 80 – 120 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
30 – 67 – 120 – 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
150 – 280 – 300 – 560 – 1130 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
191 - 121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 80 – 150 – 305 – 610 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
234 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
50 – 100– 150 – 200 – 500 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 70 – 98 – 120 – 140 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
150 – 300 – 450 – 600 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
488 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
90 – 180 – 360 – 540 – 630 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
60 - 100 - 150 - 300m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
200 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
35 – 50 – 70 – 100 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
152 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
30 – 50 – 90 – 140 – 280 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh
80 – 160 – 240 – 320m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
195/10E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 150 – 300 – 450 – 900 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 100 – 220 – 540 – 840 – 1300 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
30 – 45 – 300 – 500 – 800 – 1.300 – > 2.100m2
Hạng A+
$60 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
140m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
220 – 350 – 500 – 1000 – 2000 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
200 – 351 – 610 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100 – 150 – 257 - 500 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
90 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
150 – 300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 1.800 – 2.000 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
20 – 70 – 195 – 333 - 500 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
663-665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
300 – 600 – 900 – 1.200 – 3.500 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
-60 – 105 - 210 - 500 - 2000m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
100- 140 - 170 - 450m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 200 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
140 – 245 – 357 – 680 – 900 – 1.288 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 250 – 580 – 1600 – 3200 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
120 – 210 – 290 – 350 – 576 – 5.000 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
90 – 180 – 250 – 500 – 900 – 1600 m2
Hạng A
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
36 - 100 - 170 -200 - 420 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
Từ 40 đến 650m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác