Hiển thị 29–56 của 139 kết quả

127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
36 - 100 - 170 -200 - 420 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
90 – 180 – 250 – 500 – 900 – 1600 m2
Hạng A
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
150 – 280 – 300 – 560 – 1130 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
46 – 55 – 129 – 215 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
100 –200 –300 –500 –1000m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
200 – 351 – 610 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
60 – 80 – 120 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
120 – 210 – 290 – 350 – 576 – 5.000 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
80 – 123 – 150 – 238 – 300 – 400 – 515 – 1030 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 100 – 220 – 540 – 840 – 1300 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 40 – 60 – 80 – 120 – 240 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
330 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
54 – 120 – 240m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
191 - 121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 80 – 150 – 305 – 610 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
234 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh
50 – 100– 150 – 200 – 500 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 80 – 120 – 150 – 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
70 – 93 – 114 – 170 – 250 – 500 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25-27-29 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 – 70 – 120 –240 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
140 – 245 – 357 – 680 – 900 – 1.288 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100m2 – đến trên 3000m2
Hạng B+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
70 – 150 – 270 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
286-288 Nguyễn Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
85, 110, 240, 320, 640 m2
Hạng C
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
40, 115, 160, 260, 430, 860 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
55, 100, 165, 220, 580 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
60, 105, 210, 600 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
200, 300, 400 , 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
170 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
70, 100, 120, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
35, 50, 60, 80, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác