Hiển thị 41–56 của 56 kết quả

1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
48 – 55 – 93 – 178 – 350 – 391 –> 730 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đường Số 8, Phường Tân Phú, Quận 7
95 – 190 – 380 – 760 –1.000 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
83 - 115 - 160 - 320 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
100 – 250 – 400 – 1000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
100 - 120 - 150 - 200 - 250 - 400 - 860 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
68 – 80 – 101 – 121 – 140 – 230 – 281 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
20 – 55 – 80 – 100 – 120 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
100 – 217 – 335 –> 800 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
90 – 150 – 220 – 340 –> 733 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
52 – 66 – 150 – 170 – 300 – 488 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
150 - 221 - 290 - 500 - 1000 -> 2000 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
108 – 128 – 150 – 374 – 581 – 645 – 4000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
397 – 486 – 521 – 1042 – 1184 – 5000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 - 8 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
300 – 600 – 900 – 1.000 – 1.272 – 2.300 m2
Hạng A
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
90 – 148 – 296 – 393 – 647 – 766 – 1466 – 1519 m2
Hạng A
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
97 – 135 – 280 – 479 – 1.480 – 5000m2
Hạng A
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác