Hiển thị 41–47 của 47 kết quả

3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
25 – 125 – 200 – 400 - 625 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
388 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
110 – 235 – 352 – 450 m2
Hạng B+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
250 – 350 – 700 – 1.000 – 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
133 – 174 – 189 – 378 – 720 – 1.300 m2
Hạng A
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42/34 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
25m2 – 40m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85-86-87 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4
1.100 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác