Hiển thị 29–47 của 47 kết quả

62 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
50 – 90 – 120 – 150 – 190 – 200
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
68 – 80 – 148 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
30 - 50 - 70 - 140 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
40 - 50 - 100m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
50 – 100 – 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
50 - 100 - 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
25 – 120 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
55 – 180 – 340 – 450 – 1.000 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
260 – 340 – 395 – 450 – 800 –> 3.500 m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
185 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4
22 – 45 – 67 – 134 – 268 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4
50 – 100 – 150 – 300 – 400 –> 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
50 – 100 - 200 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
25 – 125 – 200 – 400 - 625 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
388 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
110 – 235 – 352 – 450 m2
Hạng B+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
250 – 350 – 700 – 1.000 – 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
133 – 174 – 189 – 378 – 720 – 1.300 m2
Hạng A
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42/34 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
25m2 – 40m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85-86-87 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4
1.100 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!