Hiển thị 81–120 của 132 kết quả

270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 240 – 280 – 320 – 360 – 400 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
100 – 300 – 500 – 670 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
100 – 200 – 300 – 350 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
120 – 140 – 220 – 500 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 150 – 200 – 350 – 700 m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
96 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
100 – 300 – 650 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
20 - 80 - 130 - 170 - 250m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
212 Pasteur, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3
157 – 171 – 1000 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 288 – 320 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 165 – > 1.700m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 – 139 – 152 – 167 – 180 – 319 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 200 – 500 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
149 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
55 – 66 – 77 – 83 – 96 – 118 m2
Hạng C+
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 150 - 230 - 280 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 - 180A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
130 – 260 – 390 m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
75 – 150 – 300 – 600 – 900 m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
168 – 181 – 191 – 269 – 406 – 435 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
90 – 130 – 180 – 250 – 340 –> 840m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 70 – 120 – 272 – 342 m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 90 – 120 – 180 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 220 – 300 – 350 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 234 – 337 – 466 – 533 – 1000 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
110 – 160 – 215 – 230 – > 1.200 m2
Hạng C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 - 150 - 200 - 325m2
Hạng C+
$32 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
300 – 400 – 600 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
100 – 200 – 300 – 400 – 559 –> 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
200 - 300 - 500 - 700 - 1000m2
Hạng A
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 200 – 277 –> 800 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
44 – 100 – 250 – 420 – 590 – 823 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3
100 – 200 – 400 – 1000 – 2.500 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
112 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
250 – 500 – 750 – 1.500 m2
Hạng C+
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
150 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
150 – 250 – 350 – 447 – 726 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
680 - 928 - 2000 m2
Hạng B
$36 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
150 – 425 – 600 – 750 – 1200 – 2087 m2
Hạng B
$31 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
95 – 150 – 185 – 800 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Đường số 1,Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3
167 – 334 – 800 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
326 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3
60 – 100 – 160 – 320 – 480m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
70 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 - 60 - 86 - 150 -260m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác