Hiển thị 29–56 của 57 kết quả

1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
50, 70, 100, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
80, 95, 120, 290 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
666/10/1-3-5 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10
45, 50, 100, 143, 215 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
U12A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
20, 30, 45, 50, 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
100, 200, 300, 900 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
89, 100, 200, 400 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
188/7 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
25, 50, 100, 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
268 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
100, 250, 500, 900, 2.000 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
535 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10
65, 90, 180, 270, 360, 500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
476-478 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10
60, 120, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10
30, 50, 75, 100, 200, 350 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
100, 200, 400, 800, 1.000, 2.000, 10.000 m2
Hạng A
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
500, 937, 1.874, 5.622 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
179 - 181 Sư Vạn Hạnh, Phường 3, Quận 10
130, 160, 175, 600, 1.800 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
50, 65, 100, 200, 250, 307, 350 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
30, 45, 49, 90, 300, 1.300 m2
Hạng B
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
272-274 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10
42, 67, 84, 109, 134, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
192-198 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10
30, 40, 50, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10
50, 150, 300, 450, 1000m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
555 Đường 3/2, Phường 8, Quận 10
50, 100, 138, 178, 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
Từ 100 đến 1200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
772 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
40, 80, 130, 260 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
30, 50, 75, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
15, 30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
43/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
30 – 50 – 120 – 350 – 500 m2
Hạng C+
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
502 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10
350 – 700 – 1.200 – 1.700 – 5.500 m2
Hạng A
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
781 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
30 – 50 – 70 – 100 – 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
781/C1-2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
200 - 300 - 400 - 500 - 3.500 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!