Hiển thị 169–196 của 199 kết quả

3 Phan Văn Đạt, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 200 – 300 – 600 – 1.500 m2
Hạng C
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32-34 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 80 – 100 – 160 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
302 - 304 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
20 - 50 - 100 - 500m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
22 – 30 – 50 – 60 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
80 – 86 – 120 – 166 – 348 – 920 m2
Hạng A
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 -11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
120 – 285 – 520 – 800 – 2.100 m2
Hạng A
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
200 – 600 – 720 – 920 – 1.440 m2
Hạng A
$45 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1 Hoặc 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 11
100 – 140 – 220 – 280 – 500 –> 1500 m2
Hạng A
$32 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 300 – 500 – 700 – 1116 – 1.500 m2
Hạng A
$34 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 - 56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
35 – 100 – 160 – 460 – 700 – 1.050 m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1
50 – 100 – 200 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
200 - 500 - 1000 - 1600 - 10.000 m2
Hạng A
$50 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
113 – 215 – 272 – 526 – 652 – 738 m2
Hạng A+
$48 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
200 – 600 – 800 – 900 – 1.544 – 3.088 m2
Hạng A+
$65 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 – 100 – 300 – 600 – 1.000 – 2.200 m2
Hạng A+
$36 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
380 – 705 – 1.060 – 1.400 m2
Hạng A+
$53 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 115 – 327 – 670 – 990 – 1.480 m2/sàn
Hạng A
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
75 – 152 – 338 – 1.000 –> 3.000 m2
Hạng A+
$48 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 - 30 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1
70 – 150 – 240 – 480 – 690 m2
Hạng C
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 500 - 2.000m2
Hạng C+
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
185 – 347 – 450 – 1.238 – 9.000 m2
Hạng A
$42 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
150 – 210 – 330 – 550 – 800 m2
Hạng A
$39 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
100 - 200 - 320 - 400 - 600 - 720 - 1440 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
74 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
60 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
289 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 200 – 400 – 600 – 1.500 – 5.000 m2
Hạng A
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1
50 – 70 – 80 – 100 – 120 – 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1
26 – 46 – 70 – 122 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
20 - 35 -50 -75 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!