Hiển thị 141–168 của 199 kết quả

26 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 80 – 100 – 160 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 140 – 154 – 206 – 240 – 480m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
105 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1
40 - 90 - 120 - 160m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1
30 - 60 - 80- 100 - 120 - 155m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
70 - 85 -160 -200 -230 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 200 – 300 – 700 – 1400 m2
C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
160 – 240 – 400 – 1200 m2
Hạng C +
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
80 - 150 - 300 --> 1000 m2
Hạng B
$17.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 86 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
186 - 188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
30 – 60 – 100 – 350 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 - 458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
60 – 100 – 190 – 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
52 – 110 – 180 – 250 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Phan Tôn, Phương Đa Kao, Quận 1
50 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$12.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
73 – 85 – 100 – 180 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
100 – 210 – 420 – 840 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
556 - 558 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1
50, 100, 136m2
Hạng
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 100 – 200 – 400 – 800 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
210 – 335 – 502 – 900 – 1200 m2
Hạng A
$31 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1
300 - 600 - 831 - 1170 - 2500 m2
Hạng A+
$55 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
43-45 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 90 – 100 – 140 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
88 – 162 – 462 – 799 – 1.367 m2
Hang A
$31 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
110 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
20 – 66 – 90 – 110 – 176 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
30 – 50 – 70 – 100 m2
Hạng C
$
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27-29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20 – 40 – 60 – 80 – 120 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
95 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1
48 – 85 – 135 – 245 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1
35 – 50 – 80 – 100 – 150 – 180 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
150 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
60 – 80 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!