Hiển thị 121–160 của 203 kết quả

21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 – 70 – 150 – 250 – 300 – 400 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 100 – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C +
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 150 – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C+
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
95 – 160 – 225 – 310 – 520 – 787 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 80 – 100 – 160 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
44 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 80 – 150 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
556 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1
130 – 150 – 260 – 300 m2
Hạng C
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
200 – 400 – 600 – 800 – 1000 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
90 - 175 - 200 - 440 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1A Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1
55 – 70 – 100 – 150 – 220 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
97 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
90 – 182 - 360 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
75 – 104 – 112 – 158 –> 375 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
65 – 83 – 110 – 154 – 190 – 349 m2
Hạng C
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
47 – 75 – 156 – 202 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
110 – 180 – 246 - 500 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
95 – 110 – 170 – 205 – 300m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
94 - 96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 300 - 400 m2
Hạng C+
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
100 - 200 - 320 - 400 - 600 - 720 - 1440 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
138 – 260 – 385 – 472 – 527 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 – 90 – 133 – 157 – 210 m2
Hạng C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
85 – 200 – 350 – 500 – 600 – 700 m2
Hạng B+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
58 – 100 – 200 – 324 m2
Hạng C
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
43 – 100 – 132 – 300 – 500 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
152 – 210 – 260 – 340 – 520 –> 955 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
220 – 400 – 470 – 520 – 1.040m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
88 – 135 – 255 –> 1.000 m2
Hạng B
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
46 – 70 – 160 – 245 – 357 m2
Hạng C+
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 95 – 150 – 200 – 256 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
132 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 – 110 – 200 – 382 – 437 – 4.000 m2
Hạng B
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
200 – 320 – 600 m2
Hạng C+
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 800 m2
Hạng B
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
61 - 69 - 86 - 100 - 150 - 216 m2
Hạng C+
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 150 – 250 – 420 m2
Hang C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
90 – 135 – 235 – 470 m2
Hạng C+
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 150 - 300 - 600 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
200 – 400 – 500 – 650 – 700 – 800 – 1.000m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
52 – 109 – 200 – 400 – 500 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Ngé, Quận 1
70 – 120 – 165 – 232 – 320 – 360 – 410 – 470 – 520m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
172-174 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
100 – 250 – 350 – 550 – 700 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 248 – 570 – 1.238 – 2.476 m2
Hạng A
$33 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác