Hiển thị 29–56 của 203 kết quả

14 Phan Tôn, Phương Đa Kao, Quận 1
50 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$12.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6B Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1
43 – 50 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1
26 – 46 – 70 – 122 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
40 - 80 - 120m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20 - 40 -80 - 160 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
24 – 57 – 82 – 120 - 240m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
36 – 44 – 80 – 116 – 124 – 160 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
100 – 210 – 420 – 840 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
20 - 35 -50 -75 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 - 458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1
60 – 100 – 190 – 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
53 – 77 – 89 – 105 – 110 – 250 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9B Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1
35 - 70 - 105 - 180m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
186 - 188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
30 – 60 – 100 – 350 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1
35 – 50 – 80 – 100 – 150 – 180 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
150 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
60 – 80 – 100 – 150 – 200 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27-29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20 – 40 – 60 – 80 – 120 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
145 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
45 – 60 - 100 - 150 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 - 70 - 200 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
70 – 80 – 150 m2
Hạng C
$15.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
4 Phan Kế Bình, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 70 – 150 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
75 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
70 – 80 – 100 – 150 – 300 – 450 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
52 – 110 – 180 – 250 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 120 – 150 – 200 – 500 – 1000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 60 – 80 – 100 – 150 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
179 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
60 – 100 – 200 – 350 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
78 – 136 – 210 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1
230 –> 1000m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 - 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
70 – 140 – 280 – 560 – 700m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng tại khu vực khác