Hiển thị 121–160 của 863 kết quả

415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
54, 100, 150, 250, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76A-76B Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
296 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 100, 200, 400 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
48, 55, 103, 215 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 60, 90, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
90, 115, 150, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 110 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 80, 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 100, 120, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 210 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
431A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
100, 500, 2000 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 - 11 Đường D52, Phường 12, Tân Bình
20, 60, 100, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
83 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
30, 60, 90, 150m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 110, 220 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình
50, 90, 132 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
90, 110, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
35, 40, 60, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
80, 160, 240m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
45, 90, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
25, 50, 75, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
90, 110, 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 300, 450 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
40, 60, 100, 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602 - 602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 150, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
196/26-28 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
433 Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình
180, 200, 380, 600, 980 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600, 800, 1.000 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
481- 483 Cộng Hòa, P.hường 15, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 200, 263m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200, 500 , 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8A -10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
255, 500, 1000 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
20, 30, 50, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
50 – 80 – 120 – 240 – > 1.200m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
160 – 325 – 490 – 650 – 820 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
300 – 450 – 720 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
50 - 120 - 170 - 205 - 410 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!