Hiển thị 561–588 của 854 kết quả

9 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình
90 - 180 - 360m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 90, 200, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
HOT
46 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
35, 45, 80, 160 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76 - 78 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 80, 100, 150m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
99E Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
134 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
65, 130, 260m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
80, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 50 , 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38D Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 160, 200, 235m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
06-08-10 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
165 - 240 - 300m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
160, 200, 320, 1.050 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 -2B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50m2, 160m2, 320m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
954 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình
35 – 40 – 70 – 100 – 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 - 74 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
75, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
30, 50, 80 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
546 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Tân Bình
50, 100, 150, 300, 450 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12/26 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình
50 - 100 - 200 - 1000m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
100, 200, 270, 670 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 300, 500, 900, 3000m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
130, 260, 400, 650 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 60, 100, 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
50, 75, 100, 200 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
55 – 90 – 125 – 160 – 185 – 285 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bìn
80, 150, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
286-288 Nguyễn Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
85, 110, 240, 320, 640 m2
Hạng C
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
40, 115, 160, 260, 430, 860 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!