Hiển thị 761–800 của 863 kết quả

67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
56 – 112 – 200 – 300 – 413 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
70 – 150 - 210 - 420 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
30 – 45 – 60 – 100 – 200 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27-29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
153m2 x 6 sàn
Hạng C
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 120 - 150 - 200 m2
Hạng C +
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
161 - 163 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
37 – 70 – 100 – 160 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
95 – 130 – 155 – 165 – 200 m2
Hạng C
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
100 – 200 – 305 – 400 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
112 – 175 – 200 – 250 – 485 m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 160 – 260 m2
Hạng C
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
231 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
45 – 65 – 110 m2
Hạng C
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
85 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
66 - 120 - 210 - 290 – 340 – 460 – 590 m2
Hạng C+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
100 -215 - 474m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
60 – 126 – 156 – 270 – 463 – 629 – 647 m2
Hạng C+
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 100 – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C +
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 150 – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C+
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 80 – 100 – 160 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
44 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 80 – 150 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
556 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1
130 – 150 – 260 – 300 m2
Hạng C
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
90 - 175 - 200 - 440 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1A Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1
55 – 70 – 100 – 150 – 220 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
97 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
90 – 182 - 360 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
75 – 104 – 112 – 158 –> 375 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
65 – 83 – 110 – 154 – 190 – 349 m2
Hạng C
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
47 – 75 – 156 – 202 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
110 – 180 – 246 - 500 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
95 – 110 – 170 – 205 – 300m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
94 - 96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 300 - 400 m2
Hạng C+
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 – 90 – 133 – 157 – 210 m2
Hạng C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
58 – 100 – 200 – 324 m2
Hạng C
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
46 – 70 – 160 – 245 – 357 m2
Hạng C+
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 95 – 150 – 200 – 256 m2
Hạng C
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
200 – 320 – 600 m2
Hạng C+
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
61 - 69 - 86 - 100 - 150 - 216 m2
Hạng C+
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 150 – 250 – 420 m2
Hang C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
90 – 135 – 235 – 470 m2
Hạng C+
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
165 – 273 – 286 – 573 – 859m2
Hạng C+
$32 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
117 – 185 – 345 – 510 – 818m2
Hạng B
$32 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!