Hiển thị 81–120 của 129 kết quả

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 200 – 500 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
75 – 150 – 300 – 600 – 900 m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
168 – 181 – 191 – 269 – 406 – 435 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
90 – 130 – 180 – 250 – 340 –> 840m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 234 – 337 – 466 – 533 – 1000 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
300 – 400 – 600 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
100 – 200 – 300 – 400 – 559 –> 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
150 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
150 – 250 – 350 – 447 – 726 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
680 - 928 - 2000 m2
Hạng B
$36 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
150 – 425 – 600 – 750 – 1200 – 2087 m2
Hạng B
$31 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 120 – 150 – 200 – 500 – 1000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
80 - 150 - 300 --> 1000 m2
Hạng B
$17.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
170 – 382 – 764 – 2.292 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
110 – 200 – 300 – 600 – 1.200m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 – 70 – 150 – 250 – 300 – 400 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
95 – 160 – 225 – 310 – 520 – 787 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
200 – 400 – 600 – 800 – 1000 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
138 – 260 – 385 – 472 – 527 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
85 – 200 – 350 – 500 – 600 – 700 m2
Hạng B+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
43 – 100 – 132 – 300 – 500 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
152 – 210 – 260 – 340 – 520 –> 955 m2
Hạng B
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
220 – 400 – 470 – 520 – 1.040m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
88 – 135 – 255 –> 1.000 m2
Hạng B
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
132 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 – 110 – 200 – 382 – 437 – 4.000 m2
Hạng B
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 800 m2
Hạng B
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 150 - 300 - 600 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
200 – 400 – 500 – 650 – 700 – 800 – 1.000m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Ngé, Quận 1
70 – 120 – 165 – 232 – 320 – 360 – 410 – 470 – 520m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
172-174 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
100 – 250 – 350 – 550 – 700 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 300 - 500 - 700 - 1000 m2
Hạng B+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 100 – 150 – 350 – 500 –-> 1000 m2
Hạng B
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
90 – 150 – 300 – 500 – 686 m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 - 56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
35 – 100 – 160 – 460 – 700 – 1.050 m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 300 – 500 – 700 – 1000 m2
Hạng B
$31 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 200 – 350 – 400 – 500 – 900 m2
Hạng B+
$34 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
161 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 200 – 300 – 490 m2
Hạng B
$39 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 – 225 – 300 – 400 – 1.000 m2
Hạng B+
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101 - 103 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Từ 100 - 6.000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!