Hiển thị 169–196 của 1048 kết quả

353-355 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
50 – 80 – 175 – 350 m2
Hạng C+
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5
110 – 160 – 180 – 225 – 335 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
126 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5
100 – 200 – 300 –> 2.000 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
129 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
45 – 70 – 150 – 300 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37-39-41 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5
75 – 165 – 260 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1074 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5
42 – 55 – 133 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
90 – 115 – 160 – 267 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
684/28A Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
50 – 90 – 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5
20 – 30 – 45 – 90 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
35 – 60 – 86 – 115 – 121 – 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Trần Xuân Hoà, Phường 7, Quận 5
55 – 123 – 130 – 194 – 196 – 202 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5
200 – 230 – 400 – 600 – 1.200 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
50 - 100 - 155 - 250 - 330 - 660m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
100 – 180 – 265 – 485 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
155 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5
48 – 100 – 110 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5
60 – 81 – 150 – 248 – 485 – 549 – 1.089 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
150 – 200 – 290 – 400 – 800 – 1.120 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
18 Phước Hưng, Phường 8, Quận 5
40 – 110 – 120 – 140 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5
140 – 280 – 650 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
198A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5
150 – 300 – 450 – 600 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
50 - 100 - 150 - 300m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
60 – 80 – 90 – 100 – 220 – 2.200m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5
110 – 120 – 150 – 220 – 440 – 710 – 990 – 1.140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Bà Triệu, Phường 12, Quận 5
60 – 80 – 186 – 280 – 800 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
215 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
40 – 80 – 150 – 250 –> 536 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5
35 – 80 – 115 – 150 – 203 – 406 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
50, 100, 150, 210, 440m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
190 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 45 – 90 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!