Hiển thị 141–168 của 753 kết quả

307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
40 – 60 – 80 – 110 – 150 – 275 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Lê Quý Đôn, Phường 12, Quận Phú Nhuận
30 - 50 - 70 - 100 - 130 - 170m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
70 - 150 - 210m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
50 - 80 - 100 - 150 - 170 - 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
100 – 350 – 500 – 700 – 2.000 m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận
95 – 170 – 455 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
100 – 200 – 300 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
42 - 58 - 100 – 158 – 270 – 540 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21K Nguyễn Văn Trỗi, Phường 14, Quận Phú Nhuận
30m, 70, 110, 180, 360m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 - 100 - 200m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận
50 – 140 – 190 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
30 – 60 – 90 – 120 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
95 – 134 – 180 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17-19 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
27 – 34 – 60 – 500 – 3.000 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
72 – 145 – 290 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
110 – 180 – 246 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
100 – 120 – 300 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận
50 – 80 – 100 – 120 – 130 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 – 150 - 210 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158 - 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
50 – 70 – 100 – 150 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
55 – 88 – 188 – 210 – 283 – 600 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 80 – 120 - 300m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 70 – 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
20 - 60 - 120 - 150 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Từ 100 đến 2000m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
25 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 – 70 – 90 – 118 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
30 - 50 - 80 - 160 - 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
128 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
100 - 200 - 300 - 500 -1.500 m2
Hạng B+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!