Hiển thị 113–140 của 1048 kết quả

10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
30 – 50 – 70 – 120 – 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, Q.2, TP.Thử Đức
80 – 110 – 223 – 446 – 892 – 1.784 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
45 – 318 – 2000 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
199D Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
50 - 100 - 250 - 320 - 640 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
116A Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
120 – 300 – 500 – 800 –> 3.000 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận
50 - 80 - 92 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2
40 - 80 -160 -200 - 400 - 800m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
628A Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
từ 100 đến 40.000m2
Hạng B
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
55 – 115 – 150 – 250 – 370 – 490m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1B Đường 30 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
50 – 60 – 90 – 200 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
65 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
125 – 250 – 510 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2
242 - 500 - 1.000 - 1.600m2
Hạng A
$33 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
150 – 250 – 350 – 500 – 750 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
373 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
30 – 60 – 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
200 – 420 – 840 – 1.260 – 1.680 – 2.100 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
50 - 80 - 100 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
80 – 164 – 328 – 492 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23B Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
30 – 50 – 100 – 200 – 400m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1.000 – 1.800 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
252 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
33 – 42 – 75 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2
50 – 135 – 165 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3A Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2
50 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
216-218 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
100 - 120 - 220 - 440 - 660 - 880 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
116 – 147 – 252 – 264 – 377 – 385 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
96 – 115 – 300 – 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
150 – 300 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
182 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
50 – 100 – 200 – 400 – 1.000 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
214 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
70 – 100 – 130 – 200m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!