Hiển thị 85–112 của 744 kết quả

171 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 80 – 100 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
100 – 150 – 200 – 245 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 120 – 160 – 300 – 450 m2
Hạng C +
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
60 – 100 – 155 - 310m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
50 – 80 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 100 – 150 – 180 – 200 – 300 – 400 – 500m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 60 – 100 – 150 – 400m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
207 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 100 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
61A - 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
81 – 100 – 180 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
105 – 210 – 420 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 250 – 463 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
50 – 150 – 300 – 600 – 1000 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 70 - 100 - 150 - 200m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
25 – 80 – 100 – 150 – 200 – 300 –> 800 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 - 50 - 70 - 90 - 160m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
225 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
25 - 50 - 100m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
444 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
120 – 150 – 400 – 900 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
78 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 - 100 - 180 - 360 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 70 – 90 –150 – 170 – 220 – 340 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
457 - 459 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
60 - 100 - 160 - 200 - 235m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
58 – 64 – 100 – 140 – 230 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 –70 – 130 - 260 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
272 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3
45 – 75 – 120 – 240 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
287B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
65 – 132 – 275 – 550 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
253A Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1
50 - 100 - 200 - 400 -1000m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 - 128 - 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
90 – 110 – 125 – 144 – 190 – 205 – 210 – 270 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!