Hiển thị 85–112 của 749 kết quả

509-511-513 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
100, 200, 300, 400, 1.200 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
C4-C8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10
56, 116, 172, 344 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
100, 150, 300, 600, 1200, 1500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
431 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
50, 80, 100, 180, 9.000 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
204 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
50, 60, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
324/4 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
122 , 244, 488, 735 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
D8 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10
50, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
50, 70, 100, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
80, 95, 120, 290 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
666/10/1-3-5 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10
45, 50, 100, 143, 215 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
100, 200, 300, 900 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
89, 100, 200, 400 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
188/7 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
25, 50, 100, 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
268 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
100, 250, 500, 900, 2.000 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
476-478 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10
60, 120, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10
30, 50, 75, 100, 200, 350 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
500, 937, 1.874, 5.622 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
50, 65, 100, 200, 250, 307, 350 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
30, 45, 49, 90, 300, 1.300 m2
Hạng B
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
272-274 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10
42, 67, 84, 109, 134, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
192-198 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10
30, 40, 50, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7/1A Thành Thái, Phường 14, Quận 10
112, 166, 310, 350 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10
50, 150, 300, 450, 1000m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
555 Đường 3/2, Phường 8, Quận 10
50, 100, 138, 178, 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
45, 90, 180, 360, 700, 1.400 m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
Từ 100 đến 1200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
772 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
40, 80, 130, 260 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
30, 50, 75, 120, 240m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận