Hiển thị 121–160 của 1044 kết quả

67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 150, 200, 282, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
328-330 (117-119 cũ) Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
70, 100, 200m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 300, 500, 1.000, 1.500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
28, 45, 93, 195 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
45, 60 , 120, 180, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
654 Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận
50, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
428 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận
45, 55, 145, 200m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200, 270 m2
Hạng
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
30, 40, 110, 160, 230 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh
30, 50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
32, 50, 80, 120, 200, 300, 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
270, 540, 1.080, 3.458 m2
Hạng C +
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
54, 100, 150, 250, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76A-76B Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
296 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 100, 200, 400 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
48, 55, 103, 215 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 60, 90, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
90, 115, 150, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 110 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
30, 50, 80, 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 100, 120, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 210 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
431A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
100, 500, 2000 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
105, 210, 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 - 11 Đường D52, Phường 12, Tân Bình
20, 60, 100, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
83 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
30, 60, 90, 150m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 110, 220 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình
50, 90, 132 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
90, 110, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
35, 40, 60, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
80, 160, 240m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
45, 90, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
25, 50, 75, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
90, 110, 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận