Hiển thị 85–112 của 1039 kết quả

19 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 40 – 50 – 85 – 120 - 240 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Đinh, Quận 1
60 - 100 - 150 - 300m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
40 – 60 – 80 – 100 – 150 - 300 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 234 – 337 – 466 – 533 – 1000 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
62 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
55 - 110 - 220 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
190 – 380 – 570 – 760 – 1.900 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
120 – 140 – 220 – 500 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 190 - 285 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
142 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
25 – 35 – 70 - 140 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
100 – 200 – 300 – 400 – 559 –> 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 – 139 – 152 – 167 – 180 – 319 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 200 – 277 –> 800 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 - 32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
100 – 150 – 230 – 250 – 290 – 580 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
30 – 45 – 60 – 100 – 200 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
45 – 60 – 100 – 250 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 200 – 500 m2
Hạng B
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
147 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 95 – 105 – 150 – 200 – 290 – 450 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 300 - 500 - 700 - 1000 m2
Hạng B+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 - 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
70 – 140 – 280 – 560 – 700m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 – 90 – 133 – 157 – 210 m2
Hạng C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 127 – 450 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 50 – 60 – 100 - 200 - 300 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
300 – 400 – 600 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
79C Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 80 – 130 – 165 – > 1.040m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
481 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
40 - 50 - 70 - 95 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
86 – 110 – 220 – 300 – 506 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
95 – 150 – 185 – 800 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
70 – 150 - 210 - 420 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!