Hiển thị 981–1008 của 1040 kết quả

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
52 – 66 – 150 – 170 – 300 – 488 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
150 - 221 - 290 - 500 - 1000 -> 2000 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
108 – 128 – 150 – 374 – 581 – 645 – 4000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
397 – 486 – 521 – 1042 – 1184 – 5000 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6 - 8 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
300 – 600 – 900 – 1.000 – 1.272 – 2.300 m2
Hạng A
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
90 – 148 – 296 – 393 – 647 – 766 – 1466 – 1519 m2
Hạng A
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 - 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
120 – 250 – 402 – 552 – 602 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
25 – 120 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
55 – 180 – 340 – 450 – 1.000 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
260 – 340 – 395 – 450 – 800 –> 3.500 m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
185 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4
22 – 45 – 67 – 134 – 268 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4
50 – 100 – 150 – 300 – 400 –> 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
50 – 100 - 200 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
25 – 125 – 200 – 400 - 625 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
388 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
110 – 235 – 352 – 450 m2
Hạng B+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
250 – 350 – 700 – 1.000 – 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
133 – 174 – 189 – 378 – 720 – 1.300 m2
Hạng A
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 - 50 - 80 - 100 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
110 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
65 – 100 – 230 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
70 – 100 – 150 – 300 – 374 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
107E Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 50 – 80 – 100 – 120 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
73 – 100 – 173 – 346 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 350 – 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
55 – 85 – 104 – 600 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
212 Pasteur, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3
157 – 171 – 1000 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 150 - 230 - 280 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!