Hiển thị 925–952 của 1048 kết quả

28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
180 – 360 – 400 – 483 – 966 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
40 – 80 – 100 – 150 – 170 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
57 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 – 60 – 100 - 200m2
Hạng C+
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
60 – 100 – 155 - 360m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
50 – 90 – 108 – 114 – 230 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
185 - 230 - 350 - 485 m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 190 - 285 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
100 - 200 - 320 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
42 – 47 – 82 - 160 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
65 - 100 - 150m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
47 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
70 – 160 – 230 - 460 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
71 – 100 – 200 – 400 – 540 –1080 m2
Hạng C +
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 80 – 100 – 200 – 400 – 500 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
60 – 100 – 155 - 310m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
85 – 145 – 205 – 255 – 305 – 393 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
250 - 380m2 đến 3000m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
40 - 88 - 120 - 240 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
45 – 78 – 80 – 160 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163-165 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
20 – 40 – 70 – 100 – 175 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20 – 45 – 100 – 400 – 800m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1
20 - 40 - 77 - 120 - 160 - 230 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
50 – 70 – 100 – 200 m2
Hạng C
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 200 – 262 – 340 – 415 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
170 – 382 – 764 – 2.292 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
56 – 112 – 200 – 300 – 413 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
70 – 150 - 210 - 420 m2
Hạng C
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
30 – 45 – 60 – 100 – 200 m2
Hạng C
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27-29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
153m2 x 6 sàn
Hạng C
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!