Hiển thị 57–84 của 155 kết quả

63 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
60 – 70 – 120 – 272 – 342 m2
Hạng C+
$22 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 220 – 300 – 350 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 234 – 337 – 466 – 533 – 1000 m2
Hạng B
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
110 – 160 – 215 – 230 – > 1.200 m2
Hạng C+
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
300 – 400 – 600 m2
Hạng B
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
100 – 200 – 300 – 400 – 559 –> 2.000 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
200 - 300 - 500 - 700 - 1000m2
Hạng A
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 200 – 277 –> 800 m2
Hạng C+
$24 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
44 – 100 – 250 – 420 – 590 – 823 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3
100 – 200 – 400 – 1000 – 2.500 m2
Hạng C +
$25 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
112 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
250 – 500 – 750 – 1.500 m2
Hạng C+
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
150 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
150 – 250 – 350 – 447 – 726 m2
Hạng B
$27 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
24 – 57 – 82 – 120 - 240m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 - 70 - 200 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
50 – 60 – 80 – 100 – 150 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
66 – 140 – 206 – 412 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
57 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
50 – 60 – 100 - 200m2
Hạng C+
$26 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
42 – 47 – 82 - 160 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
43-45 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 60 – 90 – 100 – 140 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1
60 – 80 – 100 – 200 – 400 – 500 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
85 – 145 – 205 – 255 – 305 – 393 m2
Hạng C +
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
250 - 380m2 đến 3000m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
40 - 88 - 120 - 240 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
23 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
45 – 78 – 80 – 160 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163-165 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
20 – 40 – 70 – 100 – 175 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20 – 45 – 100 – 400 – 800m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1
20 - 40 - 77 - 120 - 160 - 230 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận