Hiển thị 57–84 của 749 kết quả

68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
15, 41, 43, 56, 60, 74, 101 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2B Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình
170, 265, 470, 950 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92A - 94 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 100, 150, 220, 440, 880, 1.000 m2
Hạng C +
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 110, 160, 175, 220, 300 , 750 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
20F Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
90, 100, 130, 260, 520, 1300m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình
30 - 50 - 70 - 130 - 160 - 340m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 145, 250m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
140 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 50, 100, 200 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
105, 210, 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
354 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
105, 145, 290, 435, 580, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 35, 50, 95m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
60 , 110 , 220, 440 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34 Tiền Giang, Phường 2, Tân Bình
180, 360, 540, 720, 900, 1.200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 150, 200, 255m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
45, 85, 110, 125, 200, 400m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
144 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
150, 270, 450, 986, 1.270 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 70, 80, 100, 200m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
46 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
25, 60, 120, 150, 300 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 200, 350, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
61, 96, 157 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42A Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
80, 167, 184, 200 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10
28, 52, 65, 120, 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
672 Đường 3/2, Phường 7, Quận 10
75, 120, 250, 700 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
50, 110, 150, 800 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
47 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
80, 90, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
327-329 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
35, 75, 130, 170, 340, 510, 680 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận