Hiển thị 57–84 của 1048 kết quả

95 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
70 – 90 – 100 – 190 – 210 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận
60m2 – 70m2 – 80m2 – 90m2 – 170m2
Hang C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận
131 – 212 – 326 – 500 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
137 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 - 210 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 100 – 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 60 – 105 - 210 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 100 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
52 - 90 - 115 - 135 - 300m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
40 – 80 – 100 – 250 – 500 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
273/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
90 – 110 – 180 – 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
85 – 150 – 300 – 450 – 750 – 1.500 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38/6N Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
70 – 140 – 200 – 340 – 680 – 1.200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
129E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
84 – 130 – 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
30 – 110 – 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận
25 – 50 – 95 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158/14-16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
44 – 66 – 110 – 154 – 176 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
98 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 100 –200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
120A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
30 – 50 – 80 – 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
128E Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
30 - 60 - 90 - 150 - 300m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.Thủ Đức
170 – 250 – 340 – 780 – 1.020 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
77 – 124 – 204 – 408 – 916 m2
Hạng C
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
80 – 170 – 250 – 500 – 1.000 – 3.700 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú. Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
400 - 500 - 700 - 950 - 2000m2
Hạng B
$28 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
20 – 55 – 105 – 160 – 320 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
100 – 200 – 500 – 1.000 –>5000 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
35 – 100 – 200 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
104A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
170 – 340 – 680 – 1.020 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
35 – 50 – 65 – 90 – 115 – 230 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!