Hiển thị 81–120 của 1044 kết quả

954 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình
35 – 40 – 70 – 100 – 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 - 74 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
75, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
30, 50, 80 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30 – 68 – 95 – 175 – 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Tân Bình
50, 100, 150, 300, 450 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
20, 70, 150, 350 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 - 36a Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
200, 300, 500, 1000, 2000m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12/26 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình
50 - 100 - 200 - 1000m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
100, 200, 270, 670 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
324-326-328 Lê văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 240, 480 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 300, 500, 900, 3000m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
59 Phổ Quang, Phường 2 , Quận Tân Bình
30 - 50 - 70 - 130 - 160 - 340m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7A Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình
130, 260, 400, 650 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
281/15 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 60, 100, 200m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
50, 75, 100, 200 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
55 – 90 – 125 – 160 – 185 – 285 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
288 - 290 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
70, 85, 170, 200 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bìn
80, 150, 300m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
286-288 Nguyễn Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
85, 110, 240, 320, 640 m2
Hạng C
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
40, 115, 160, 260, 430, 860 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
55, 100, 165, 220, 580 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
60, 105, 210, 600 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
200, 300, 400 , 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 210 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
40, 60, 100m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
170 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
70, 100, 120, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
35, 50, 60, 80, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
35, 60, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
50, 118, 200, 572 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
130, 190, 380m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 150, 300 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
60, 100, 200, 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
464-466-468 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
87, 135, 220, 340, 670 m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
80, 120, 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
50, 115, 185, 300m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
70, 100, 170, 340, 680 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 200, 300, 500, 1.000 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!

Tìm văn phòng cho thuê theo Quận