Hiển thị 757–784 của 1039 kết quả

29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
32, 50, 80, 120, 200, 300, 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
270, 540, 1.080, 3.458 m2
Hạng C +
$29 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
54, 100, 150, 250, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
76A-76B Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200, 300 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
296 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 100, 200, 400 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
50, 90, 180 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
48, 55, 103, 215 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
30, 60, 90, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
200, 400, 600 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
90, 115, 150, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 110 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
80, 100, 120, 150, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
40, 80, 100, 210 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 110, 220m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 - 11 Đường D52, Phường 12, Tân Bình
20, 60, 100, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
83 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
30, 60, 90, 150m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Quận Tân Bình
60, 110, 220 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình
50, 90, 132 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
30, 50, 70, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
90, 110, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
35, 40, 60, 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
7 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình
25, 50, 75, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
90, 110, 220 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
40, 60, 100, 150 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
196/26-28 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
20, 30, 50, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
50 - 120 - 170 - 205 - 410 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình
82 - 160 - 400 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!