Hiển thị 729–756 của 1040 kết quả

225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
55, 100, 165, 220, 580 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
60, 105, 210, 600 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
200, 300, 400 , 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 210 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
40, 60, 100m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
170 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
70, 100, 120, 140 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
35, 50, 60, 80, 120 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
72 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
35, 60, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
50, 118, 200, 572 m2
Hạng B
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
130, 190, 380m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
34, 50, 60, 105, 150, 300 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
60, 100, 200, 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
464-466-468 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
87, 135, 220, 340, 670 m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
80, 120, 200 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
50, 115, 185, 300m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
70, 100, 170, 340, 680 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 200, 300, 500, 1.000 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
50, 100, 150, 200, 282, 500 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
328-330 (117-119 cũ) Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
70, 100, 200m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
100, 300, 500, 1.000, 1.500 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
28, 45, 93, 195 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
56 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
45, 60 , 120, 180, 300 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
654 Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận
50, 100, 150, 200, 300 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
428 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận
45, 55, 145, 200m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200, 270 m2
Hạng
$11.5 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
60, 100, 150, 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
30, 40, 110, 160, 230 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!