Hiển thị 701–728 của 745 kết quả

67 - 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Thủ Đức
120 – 250 – 402 – 552 – 602 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
25 – 120 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
55 – 180 – 340 – 450 – 1.000 m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
260 – 340 – 395 – 450 – 800 –> 3.500 m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
185 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4
22 – 45 – 67 – 134 – 268 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4
50 – 100 – 150 – 300 – 400 –> 1.000 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
50 – 100 - 200 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
25 – 125 – 200 – 400 - 625 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
388 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4
30 - 50 - 70 - 100 - 200 m2
Hạng C
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
30 - 50 - 80 - 100 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
110 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
65 – 100 – 230 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
70 – 100 – 150 – 300 – 374 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
107E Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
35 – 50 – 80 – 100 – 120 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
73 – 100 – 173 – 346 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 m2
Hạng C
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
157 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 350 – 500 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
55 – 85 – 104 – 600 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
212 Pasteur, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3
157 – 171 – 1000 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 150 - 230 - 280 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
168 – 181 – 191 – 269 – 406 – 435 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1
50 – 70 – 80 – 100 – 120 – 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1
26 – 46 – 70 – 122 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
20 - 35 -50 -75 - 150 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1
40 – 80 – 100 – 200 – 400 m2
Hạng C
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
100 – 115 – 200 – 330 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
168/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1
35 – 45 – 80 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27 - 29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Từ 80 đến 800m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!