Hiển thị 701–728 của 1048 kết quả

Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
500 – 1.000 –> 5.000 m2
Hạng B
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi
50 - 100 - 300 - 500 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
34 – 50 – 80 – 105 - 200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
78 – 115 – 235 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
220 – 350 – 500 – 1000 – 2000 m2
Hạng C+
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
90 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
150 – 300 – 600 – 900 – 1.200 – 1.500 – 1.800 – 2.000 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
20 – 70 – 195 – 333 - 500 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
100- 140 - 170 - 450m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 200 – 300 – 500 m2
Hạng C+
$21 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
100 – 250 – 580 – 1600 – 3200 m2
Hạng B
$23 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
673 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
150 – 300 – 450 – 600 – 1.200 – 2.400 – 4.800 m2
Hạng B
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
436-438-440 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
50 – 70 – 150 – 252 – 402 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
27-29 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
100 - 200 - 300 - 400 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
78 – 109 – 800 – >3.000 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
50 – 80 – 155 –> 840 m2
Hạng C+
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
51 - 120 - 320 - 600 - 630 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
150 – 250 – 300 – 350 - 1.090 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
28 – 57 – 72 – 93 – 120 – 155 – 244 – 320 –> 1.350
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
87 – 165 – 350 – 800 – 3000 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
100 – 200 – 400 – 1.000 – 2.300 – 4.600 – 7.086 – 9.448m2
Hạng B
$30 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
48 – 55 – 93 – 178 – 350 – 391 –> 730 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
9 Đường Số 8, Phường Tân Phú, Quận 7
95 – 190 – 380 – 760 –1.000 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
83 - 115 - 160 - 320 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
100 – 250 – 400 – 1000 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
100 - 120 - 150 - 200 - 250 - 400 - 860 m2
Hạng B
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
2 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
68 – 80 – 101 – 121 – 140 – 230 – 281 m2
Hạng C+
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
8 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
20 – 55 – 80 – 100 – 120 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!