Hiển thị 673–700 của 1048 kết quả

223 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
25 – 50 – 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
74 – 148 – 182 – 212 – 398 – 534 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
165 – 330 – 660 – 990 – 1320 m2
Hạng C
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
45 – 110 – 145 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100 – 200 – 400 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
328 330 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 - 90 -140
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 70 - 100 - 150m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
145 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
30 – 40 – 59 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
30 – 40 – 60 – 80 – 120 –> 220 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
177 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
75 – 100 – 125 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
178/6 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
100m – 200 – 300 – 400 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
62 – 132 – 287 – 394 – 460 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
60 – 150 – 190 – 500 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
50 - 70 - 100 - 200m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
241a Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
102 – 130 – 141 – 275 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
20 – 30 – 40 – 70 – 85 – 170 – 240 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
25 – 45 – 65 – 130 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
L11- L12 Miếu Mổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
30 - 50 - 100 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
40 - 60 - 90m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
110 – 160 – 290 – 580 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
158/36 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
130 – 260 – 520 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
40 - 97 - 166 - 249 - 320 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
40 – 60 – 90 – 180 – 270 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
301 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
30 – 50 – 100 – 500m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
289 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1
100 – 200 – 400 – 600 – 1.500 – 5.000 m2
Hạng A
$40 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
31 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
30 - 50 - 70 - 140 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
55 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
40 - 50 - 100m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
50 – 100 – 200 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!