Hiển thị 645–672 của 1039 kết quả

33 Lê Trung Nghĩa, Phường 13, Quận Tân Bình
80 – 150 – 200 – 280 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
105, 210, 2.000 m2
Hạng B
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
354 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
105, 145, 290, 435, 580, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
30, 35, 50, 95m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
60 , 110 , 220, 440 m2
Hạng C+
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
34 Tiền Giang, Phường 2, Tân Bình
180, 360, 540, 720, 900, 1.200 m2
Hạng C
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 100, 150, 200, 255m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
45, 85, 110, 125, 200, 400m2
Hạng C+
$13 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
144 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình
150, 270, 450, 986, 1.270 m2
Hạng B
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 70, 80, 100, 200m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
6-6A Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
45, 90, 150 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
46 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
50, 80, 140 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
25, 60, 120, 150, 300 m2
Hạng C +
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
100, 200, 350, 700 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
30 – 50 – 200 – 500 – 1000 m2
Hạng C+
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
87- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
61, 96, 157 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
42A Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
80, 167, 184, 200 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
509-511-513 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
100, 200, 300, 400, 1.200 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
431 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
50, 80, 100, 180, 9.000 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
50-52 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10
124, 48, 372, 496, 1.007 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
204 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
50, 60, 120 m2
Hạng C
$10 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
324/4 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
122 , 244, 488, 735 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
50, 70, 100, 180 m2
Hạng C
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
80, 95, 120, 290 m2
Hạng C+
$14 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
666/10/1-3-5 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10
45, 50, 100, 143, 215 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
U12A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
20, 30, 45, 50, 100 m2
Hạng C
$/m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
100, 200, 300, 900 m2
Hạng C
$11 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
89, 100, 200, 400 m2
Hạng C+
$12 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!