Hiển thị 617–644 của 753 kết quả

215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 100 – 150 – 180 – 200 – 300 – 400 – 500m2
Hạng C +
$16 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
60 – 90 – 150 – 300 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
75 – 150 – 450 – 900 m2
Hạng C +
$15 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
70 - 150 - 280 - 350 - 500 m2
Hạng C +
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
151 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
72 – 92 – 96 – 120 – 167 – 200 m2
Hạng C +
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
11bis Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
110 – 165 – 210 – 303 – 359 m2
Hạng C +
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
111D Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 84 – 100 – 150 – 200 – 350 –>1050 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
442 - 444 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
97 – 175 – 300 – 887 – 5000 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
50 – 150 – 300 – 600 – 1000 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
311 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
50 – 80 – 100 – 180 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
55 – 85 – 104 – 600 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
50 – 80 – 100 – 150 – 200 – 300 m2
Hạng C+
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
16 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 60 – 90 – 100 – 190 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
41-43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 150 – 200 – 300 – 400 – 720 m2
Hạng B
$17 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
147 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 95 – 105 – 150 – 200 – 290 – 450 m2
Hạng C
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
78 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 - 100 - 180 - 360 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
100 – 150 – 200 – 240 – 280 – 320 – 360 – 400 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
100 – 300 – 500 – 670 m2
Hạng B
$18 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
81 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
120 – 140 – 220 – 500 m2
Hạng C+
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
80 – 150 – 200 – 350 – 700 m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
96 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
100 – 300 – 650 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
20 - 80 - 130 - 170 - 250m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
212 Pasteur, Phường Võ Thi Sáu, Quận 3
157 – 171 – 1000 m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
28 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 – 80 – 120 – 165 – > 1.700m2
Hạng C
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
28 – 139 – 152 – 167 – 180 – 319 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
50 - 150 - 230 - 280 m2
Hạng C+
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
168 – 181 – 191 – 269 – 406 – 435 m2
Hạng B
$20 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!
117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
90 – 130 – 180 – 250 – 340 –> 840m2
Hạng B
$19 /m2 +
Vpexpress miễn phí dịch Vụ. Hỗ trợ 24/7!